Allmänhet     |     Student     |     Kontakta     |     Press     |     Tidigare mässor     |     Länkar

 

Program

Seminarieprogram, key note speakers och kvällsprogram

Invigning

PsykoterapiMässan invigs torsdag 6 maj kl 12.30 (ny sida)
 

Key note speakers

Presentation av speciellt inbjudna gästföreläsare (ny  sida)
 

Kvällsprogram

Presentation av kvällsprogrammet (ny sida)
 

Seminarieprogram

Översikt seminarier i korthet (pdf, nytt fönster)

Seminarier torsdag, fredag och lördag (pdf, nytt fönster)

 

 

Ny programpunkt

348a, "KBT för psykodynamiker – utmaningar & möjligheter" (Återinsatt)
406b, ”ACT som gruppterapi för ångest”

Flyttad programpunkt

Fd.345a, "Projekt Columbus – samlokaliserad korttidspsykoterapi och jobbcoachning för unga vuxna har evidensstöd” är flyttad till fredag 15.15–16.30. Nytt nummer är 316a.

Ersatt programpunkt

396b lördag kl.9.15–10.30 "Under narcissismens sköld: skammen", ersätts av:.
"Kärleken till den psykoanalytiska metoden – att stå ut med det okända", Annika Hirdman Künstlicher, leg psykolog, leg psykoterapeut, psykoanalytiker.

Utifrån en nyckelscen från en barnanalys kommer jag att fästa uppmärksamheten på det mentala utrymme hos analytikern, som är nödvändigt att försätta sig i för att fånga upp obearbetade och okända sidor av patientens inre. Denna mottaglighet handlar i första hand om att sträva efter att vidga den egna emotionella tillgängligheten och reflektera över det man medvetet och omedvetet är med om och indragen i. Det är först när vi personligen inom oss har erfarit en känsla eller spontant fått tillgång till ett infall eller en association, som vi har en kompass för ett förslag till en tanke som vi kan pröva med patienten. Kärleken till den psykoanalytiska metoden uttrycks och avslöjas i vår ödmjukhet inför hur öppet vi kan förhålla oss till det okända sökandet inom oss själva.

Panelmedlemmar presenteras

Panel 323b ”Vilka bör minimikraven vara på grundläggande psykoterapiutbildningar?”
Panelmedlemmar: Poul Perris, Svenska Föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade Terapier (SFKBT), Eva Magoulias, Beteendeterapeutiska Föreningen (BTF) och Karolinska Institutet, Eva Malmberg, Riksföreningen Psykoterapicentrum (RPC), Per-Anders Alm, Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos (SFKH) och Rolf Holmqvist, Linköpings universitet. Moderator blir Siv Boalt Boëthius, Professor emeritas, Stockholm.

Panel 468b "Vilken funktion har egenterapi på psykoterapeututbildningar".
I panelen sitter Lars Forsberg, Margaretha Mörner, Magnus Ringborg, Gullvi Sandin, Bengt Westling och Fredrik Falkenström. Moderator Mats Hamreby.

Panel 403b "Psykoterapi och folkhälsa"
Deltagare: Peter Andersson (s), Ulrik Lindgren (kd), Lars Ahlin, leg. psykolog, förbundsordförande Psykologförbundet, Diana Segerstedt, socionom, leg. psykoterapeut, Sveriges Legitimerade Psykoterapeuter, Else-Lotte Edenius, psykiater, leg. psykoterapeut, Riksföreningen Psykoterapicentrum, Viktor Kaldo, leg. psykolog, fil.dr. klinisk psykologi, ordförande Beteendeterapeutiska föreningen.
Moderator: Anita Enell, leg.psykolog, leg.psykoterapeut.

Nya presentatörer

Moderator programpunkt 457a och 485a, På spaningen efter mannen del 1 och 2 är Emilia Degenius.

108a Traumadockan och 280a Symboliseringsprocessens betydelse har bytt föredragshållare. Lena Herö har ersatts av Kenneth Wide, leg psykolog, bildpsykoterapeut och konstnär.

401b Det tystade samtalet skall istället presenteras som:
Integritet, livsproblem och det omöjliga
presentatör Per Faustino, Norstedts förlag,
föreläsare Jurgen Reeder, psykoanalytiker

”Psykologer tittar på film” kommer på lördagen gästas av Per Magnus Johansson, psykolog, psykoanalytiker och författare samt Poul Perris, läkare, psykoterapeut och rektor för Svenska Institutet för Kognitiv psykoterapi.

Ingrid Hjärthner, leg sjukgymnast och Anne-Marie Berglund, arbetsterapeut/bildterapeut ersätter angivna föreläsare vid programpunkt 275a.

Etzel Cardeña, professor i psykologi och parapsykologi vid Lunds universitet, kommer medverka vid programpunkt 118a.

Programpunkter som utgått

100a, ”Krisbemötande av barn som upplevt våld i familjen”
101a, "Det gäller livet – lyssna på oss
111b, "Psykoterapeutprogrammet vid Linköpings Universitet"
116a, "Multifamiljeterapi vid anorexi"
138a, "På upptäcktsresa – psykoterapi som frigörelse och sanningsprojekt"
145b, "Den synliga och den osynliga gruppen"
147b, ”Att skakas om” – erfarenheter och konsekvenser av traumatisk hjärnskada"
148b, "Sköldis – gruppbehandling för barn som agerar sexuellt och deras föräldrar"
168a, "Hur använder unga www.bup.nu"
199b, "LIMM - Lösa Ihop Med Medkänsla"
216b, "Arbete med ungdomar som varit utsatta för våldtäkt och som har missbruks- och psykiska problem."
260b, "Att förlora någon i suicid – hur ser sorgeprocessen ut?"
291b, "Von Triers film Antichrist: en fenomenologisk beskrivning av inre värld i förändring?"
310a, "Se människan! En nödvändig konst med vetenskaplig grund"
384a, ”Mötet i vården – ett mindfulnessbaserat kognitivt förhållningssätt öppnar nya möjligheter”
396b, "Under narcissismens sköld: skammen." Ersätts med alternativ föreläsare.
484a, "Brunnsgårdens behandlingshem"
487a, "Psykopedagogiskt behandlingsprogram för våldsamma fäder"
 

 

 

 

Allt material Copyright © 2009-2010 PsykoterapiStiftelsen
Alla rättigheter förbehållna.
 
www.psykoterapimässan.se     Sidansvarig: webmaster

 

 

banners

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad 2010-05-05